Vítejte na stránce uživatele Angelara

Živý růženec za Antiochii

25. 11. 2011 19:15

Drazí bratři a sestry,

jako společenství Antiochia (www.antiochia.cz) již 20 let (od roku 1991) se každé prázdniny v různých zapadlých městečkách a vesnicích Čech a Moravy snažíme o svědectví víry životem podle Evangelia.

Je však potřeba se modlit za celé dílo Antiochie a podporovat tak úsilí letního působení i během roku modlitbou, aby ta setba, kterou jsme rozsévali, zcela neuschla; aby ti lidé, co jsme oslovili, se alespoň o malilinkatý kousek přiblížili k Pánu Bohu. Také je potřeba se modlit za všechny, kdo na Antiochii jezdíme nebo jsme jezdili, abychom byli dobrými svědky života z Evangelia ať na Antiochii nebo doma. A v neposlední řadě vzpomínat v modlitbě na všechny Antiošáky minulé, kterých je již více než tisíc, v jejich těžkostech života, nemocech a zkouškách jakož i prosit za to, aby byli i nějací budoucí pokračovatelé tohoto díla. Na tyto úmysly se spojme v jedno společenství modlitby ve svatém růženci na přímluvu Panny Marie, Matky našeho Pána Ježíše Krista.

Kdo by se rád zapojil do modlitby živého růžence za Antiochii, ať mi, prosím, napíše na antiochia@antiochia.cz a uvede též přezdívku nebo jméno, pod kterým bude na této stránce zobrazen.

Úkol přihlášeného je pomodlit se denně 1 desátek (každý měsíc se mění tajemství, bude aktualizováno na této stránce). Pokud to z nějakého důvodu nestihnete, je možné modlitbu „dohnat“ později. Pro odhlášení z modlitebního společenství mě, prosím, opět kontaktujte na výše uvedené adrese.

S pozdravem Vladimír Zeman, bohoslovec brněnské diecéze.

Rozpis modlících se na říjen L. P. 2012 podle jednotlivých desátků a úmysly k nim:

1. radostný: P. Stanislav
2. radostný: VOLNÉ MÍSTO
3. radostný: VOLNÉ MÍSTO
4. radostný: VOLNÉ MÍSTO
5. radostný: VOLNÉ MÍSTO
Abychom pomáhali ostatním nalézt Pána Ježíše v našich kostelích.

1. světla: VOLNÉ MÍSTO
Ať svědčíme o tom, že křtem se člověk stává novým stvořením.
2. světla: VOLNÉ MÍSTO
Aby jako tenkrát v Káně Galilejské na přímluvu Panny Marie i dnes Pán Ježíš konal zázraky v nás a v lidech okolo nás.
3. světla: Markéta
Abychom uměli ve správný čas a správným způsobem o Božím království mluvit.
4. světla: Barbora M.
Aby náš život byl svědectvím, že nás Pán Ježíš skutečně proměnil a proměňuje ke své podobě.
5. světla: jáhen JiRiK
Ať Pán rozmnoží naši úctu k Nejsvětější svátosti oltářní; ať si také vážíme mše svaté a kněží jakožto Božích darů na cestě k naší spáse.
1. bolestný: bratr Lukáš
Abychom veškerou námahu dokázali obětovat na dobrý úmysl.
2. bolestný: Angelár
Abychom dokázali přijmout těžkosti bez reptání.
3. bolestný: Jiří Bernard J.
Ať poznáme, že naším Pánem a Králem je Ten, který se dokázal ze své velebnosti ponížit i k nejnepatrnějším.
4. bolestný: Mgr. E.w.i.i.i.k.
Abychom nesli naše životní kříže statečně podle vzoru našeho Pána.
5. bolestný: VOLNÉ MÍSTO
Ať poznáme, že opravdová láska znamená milovat upřímně, bezvýhradně a třeba i s nasazením života.
1. slavný: Majta
Ať je naše naděje povzbuzena tím, že Pán opravdu vstal z mrtvých.
2. slavný: Ondřej G.
Abychom pevně věřili ve vzkříšení z mrtvých a věčný život u Otce v nebesích.
3. slavný: Jenda B.
Ať dokážeme naslouchat hlasu Ducha svatého neomylně řídícího Církev po všechny věky.
4. slavný: Marta
Ať v nás událost nanebevzetí Panny Marie povzbuzuje víru v těla vzkříšení.
5. slavný: Vojta
Abychom na přímluvu Panny Marie Královny usilovali slovem i příkladem o spravedlivý řád v naší místní, celostátní i mezinárodní politice.

Pán Bůh zaplať za jakoukoliv modlitbu!

 

 

 

Zobrazeno 2344×

Komentáře

Angelar

To není tak nutně potřeba, ale pro příště by to mohlo tak být.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Nově jsem na žádost Vládi převzal moderátorství živého růžence. Založil jsem společenství, na kterém najdete aktuální informace. Můžete se přihlásit a můžeme se i společně sdílet.

https://www.signaly.cz/antioruzenec

https://antioruzenec.signaly.cz/

Zobrazit 11 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio