Vítejte na stránce uživatele Angelara

Litanie ke sv. Irenejovi z Lyonu

29. 6. 2013 15:16
Rubrika: Modlitby | Štítky: litanie , modlitba , sv. Irenej

Když píši diplomovou práci z teologie, neobejde se to bez modlitby. Když píši o sv. Irenejovi z Lyonu, koho jiného prosit o přímluvu? Proto, než jsem začal psát, prošel jsem liturgické knihy, jestli tam nebude nějaká vhodná modlitba. Něco jsem sice našel, ovšem teď jsem ke cti sv. Ireneje,  k jeho svátku (28. 6.) a s prosbou o jeho přímluvu napsal tyto litanie. (Jde tedy o projev lidové zbožnosti, nikoliv o autoritativně schválený text!!!, ovšem zbožnému užití jistě bránit nemohu a nechci.)

Litanie ke sv. Irenejovi z Lyonu

Kyrie, eleison.

Christe, eleison.

Kyrie, eleison.

 

Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.

Bože, Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.

Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.

Bože, v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

 

Svatá Maria, Matko Boží, oroduj za nás.

Svatí Petře a Pavle, orodujte za nás.

Svatý Jene Evangelisto, miláčku Páně, oroduj za nás.

Svatý biskupe a mučedníku Polykarpe ze Smyrny, oroduj za nás.

Svatí papežové Anicete a Viktore, orodujte za nás.

Svatý biskupe Fotine, jáhne Sancte a všichni mučedníci lyonští, orodujte za nás.

 

Svatý Ireneji, oroduj za nás.

Který jsi v mládí čerpal moudrost Evangelia u nohou sv. biskupa Polykarpa, oroduj za nás.

Který jsi svého biskupa sv. Polykarpa doprovázel do Říma ke sv. papeži Anicetovi, oroduj za nás.

Který jsi snášel útrapy pronásledování křesťanů, oroduj za nás.

Který jsi převzal nelehký úkol stát se biskupem ve městě Lyonu, oroduj za nás.

Který jsi jako vyzýval sv. papeže Viktora k mírnosti v církevní kázni, oroduj za nás.

Který jsi svou osobou spojoval západní a východní křesťany, oroduj za nás.

Který jsi usiloval o čistotu nauky víry Církve, oroduj za nás.

Který jsi horlivě potíral bludy a s láskou volal bludaře k obrácení, oroduj za nás.

Který jsi pokorou a moudrostí odhaloval a vyvracel lživé domněnky a postoje bludařů, oroduj za nás.

Který jsi vyznával Krista Pána naplňujícího v sobě celé stvoření, oroduj za nás.

Který jsi zakoušel podivuhodné působení Ducha svatého v Boží Církvi, oroduj za nás.

Který jsi horlivě zastával založení Církve svaté na apoštolech, oroduj za nás.

Který jsi přiznával přednostenství římskému biskupu ke cti nejvýznačnějších svatých apoštolů Petra a Pavla, oroduj za nás.

 

Pán praví: „Blahoslaveni tvůrci pokoje, neboť oni budou nazvání Božími dětmi.“ Prosme Boha tedy za takovou víru, která by nezůstala jenom ve slovech, ale podílela se živě na budování Nového Jeruzaléma:

 

Abychom víru horlivě přijali a vyznávali slovem i životem, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom se ve víře stále vzdělávali, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom se nenechali svést falešnými naukami, zjeveními a jakýmkoliv fanatismem, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom nebyli přemoženi náboženskou vlažností a lhostejností, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom k víře nám svěřené osoby vychovávali, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom o víře zbytečně nemlčeli, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom s radostí prožívali, že jsme Tvé děti, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom dokázali pro víru snášet všemožné těžkosti a pohrdání, prosíme tě, vyslyš nás.

Abychom ve víře vytrvali až do konce, prosíme tě, vyslyš nás.

Aby ti, co poklad víry donesli až k branám věčnosti, mohli vstoupit do Nového Jeruzaléma ve tvém království, prosíme tě, vyslyš nás.

 

V: Rozsvěcovati budu nauku jako jitřenku a hlásat ji budu až do nejzazších končin.

 

Modleme se.

Bože, jenž jsi svatému Irenejovi, mučedníku svému a biskupovi, udělil, aby pravdou nauky potíral bludařstva a mír Církve šťastně upevnil, dej, prosíme, lidu svému stálost ve svatém náboženství a popřej míru svého dobám našim. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, jenž s tebou žije a kraluje v jednotě Ducha svatého, Bůh po všechny věky věků. Amen.

 

Zobrazeno 2442×

Komentáře

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Jo, mám fotku ze Svaté země, z baziliky Zvěstování Páně

Vojtěch Hýbl (VVRH)

Už jsem to tlumočil Petrovi. Kaplička bude.

Zobrazit 12 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio