Vítejte na stránce uživatele Angelara

Archiv Březen 2008

27. 3. 2008 22:48
Rubrika: Filosofie | Štítky: hodnota, měřitelnost, užitek

Co má opravdovou hodnotu, kterou není možné přivést vniveč?Novověké myšlení vrylo hluboko do myšlení lidí dojem, že vše, co jest, je možné nějakým způsobem změřit, vyjádřit a vyčíslit nějakou reálnou (tj. věcnou) hodnotou. Zpravidla se k určení…


27. 3. 2008 22:02
Rubrika: Filosofie | Štítky: jazyky, rim

V časech dávných, kdy staroslavný Řím ovládal značnou část tehdy známého světa, museli se lidé mnoha národů i nějak dorozumívat. Jistěže Latinové měli svůj vlastní jazyk, který stačil na komunikaci v okolí města Říma. Jakmile se moc Římské republiky…


26. 3. 2008 13:37

březen: Drazí přátelé,chystám se odjet na semestr do Německa a chci Vám jaksi komplexně podávat zprávy ze svého pobytu, jak jste mě často prosili. K tomu má sloužit tato rubrika, do které bych měl čas od času přispívat nějakým zajímavým zahraničním…


18. 3. 2008 19:01
Rubrika: Filosofie

Fenoménem dneška je opět zážitek. Jedná se o krátký okamžik, který je nějakým způsobem neobyčejný a nezapomenutelný. Člověk touží nějaký zážitek získat, přestože ho to stojí mnohé úsilí, práci a čas na přípravu. Do celého systému zážitků se mocně…


18. 3. 2008 19:00
Rubrika: Filosofie | Štítky: apologeze, křesťanství

Mnozí filosofové kritizují křesťanství za to, že je to směr pro slabochy, kteří nedokáží sami naplnit svoje touhy a vypořádat se s obtížemi, ale toto všechno jakoby odhazují stranou na transcendentální bytost - například Boha. Dále také kritizují…


18. 3. 2008 18:58
Rubrika: Filosofie | Štítky: historie

Každá doba si volí podle své povahy určité hrdiny. Jednou opěvovali statečné bojovníky, jindy asketické poustevníky, pak zase rozvášněné dobrodruhy. Já se však ptám dnes, kdo bude našim vzorem? V době národního obrození Čehové vyvyšovali husitské…


18. 3. 2008 18:56

Člověk je tvorem společenským (podle Platóna) a tedy se snaží žít svůj život ve společnosti. Je tedy zřejmé, že každá část života člověka je ve snaze být součástí společnosti. Pokud je jedinec uvnitř obce, je samozřejmě i mezi lidmi, ale problém…


18. 3. 2008 18:55
Rubrika: Filosofie | Štítky: světonázor, životní postoj

Po pobídce profesora Erazima Koháka máme my dnešní filosofové hledat novou filosofii, která by se dala aplikovat pro dnešek. Vyzvednout z prachu nové osobnosti, ke kterým bychom vzhlíželi. Zamezit rozkladu společnosti a ukázat rozumnou a trvale…


Z roku 2008: O co se jedná? Nyní je skupinka pardubických katolických vysokoškoláků poměrně nepočetná, ale Bohu díky za ni. Z části se jedná o stejné osoby, které navštěvují skupinku Ichtys na kolejích. Potom je tam část, jež je buď vysokoškoláky…


15. 3. 2008 23:58

Snažím se působit jako pomocník při vedení skupinek lidí připravujících se na přijetí svátosti biřmování. Mým úkolem je především diskutovat s biřmovanci o náplni přednášek předcházejích našemu setkávání na jednotlivých skupinkách a ukazovat, jak…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio