Vítejte na stránce uživatele Angelara

Archiv Listopad 2012

Ke každé ze sedmi svátostí patří tři prvky, na které je třeba myslet: vnější znamení obřadů, vnitřní udělovaná milost, jaká se ve svátosti vlévá, a ustanovení oné svátosti Pánem Ježíšem Kristem. V případě Eucharistie se můžeme o ustanovení dovědět z…


Ustanovení svátosti Eucharistie bylo naznačováno různými způsoby již ve Starém zákoně. Uvedu zde alespoň nejdůležitější místa, která se k přípravě tak vznešené svátosti váží, přičemž si pomohu slovy písně Sione, chval Spasitele od svatého Tomáše…


Součástí života každého křesťana je kromě osobní zbožnosti také společně prožívané tajemství víry, které se koná uvnitř Církve. Zde je třeba předznamenat, že v mnoha jazycích je slovo označující „Církev“ a „kostel“ jedním slovem, např.: řecky…


18. 11. 2012 19:40

Do jaké míry rozumíme tomu, co se děje v kostele? A jak rozumíme tomu, co kněz při modlitbách říká? Není vždycky samozřejmé, že všemu rozumíme. Vlastně to není vůbec samozřejmé. Na úvod by bylo vhodné uvést útržek z rozhovoru svatého jáhna Filipa a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio