Vítejte na stránce uživatele Angelara

Mše svatá a svátost Eucharistie IX – adorace Křesťanská zbožnost v eucharistické adoraci nalezla chvályhodný způsob, jak uctívat našeho Pána Ježíše Krista, který se z lásky k nám stal člověkem, aby nás navěky spasil, a který při mši svaté je…


Mše svatá a svátost Eucharistie VIII – svaté přijímání Ve svatém přijímání k nám přichází sám Pán. Je to okamžik, kterému je třeba věnovat zvláštní pozornost. Církevní otcové užívali spojení „cum amore ac timore“ – s láskou i bázní. Lásku a pravé…


Mše svatá a svátost Eucharistie VII – hostina jako způsob účasti na plodech mše svaté Pán Ježíš ustanovil mši svatou při poslední večeři se svými učedníky. Již jenom z tohoto je možné bezpečně tvrdit, že mše svatá a hostina mají nějaký styčný bod. V…


24. 12. 2012 14:13

Mše svatá a svátost Eucharistie VI – čtverý účinek oběti mše svaté Oběť mše svaté jako oběť nového řádu či nového zákona nejen v sobě obsahuje všechny účinky obětí předchozích, ale velice je převyšuje. Jde totiž o takovou bohoslužbu, kterou si Bůh…


20. 12. 2012 10:23

Mše svatá a svátost Eucharistie V – Podstata mešní oběti Pokud jsme se bavili o tom, že je třeba Bohu přinášet oběti jako výraz naší oddanosti i jako prosbu ve všech potřebách, je třeba se zastavit také nad tím, jaké to mají být oběti. Křesťanství…


19. 12. 2012 23:29

Mše svatá a Eucharistie IV – Náboženství a oběti Středem a vrcholem každého náboženství je oběť. Není náboženství, které by nemělo oběti. Vždy a všude zcela přirozeně lidé poznávali, že všechno mají od Boha, že na Bohu ve všem naprosto závisí, že…


Ke každé ze sedmi svátostí patří tři prvky, na které je třeba myslet: vnější znamení obřadů, vnitřní udělovaná milost, jaká se ve svátosti vlévá, a ustanovení oné svátosti Pánem Ježíšem Kristem. V případě Eucharistie se můžeme o ustanovení dovědět z…


Ustanovení svátosti Eucharistie bylo naznačováno různými způsoby již ve Starém zákoně. Uvedu zde alespoň nejdůležitější místa, která se k přípravě tak vznešené svátosti váží, přičemž si pomohu slovy písně Sione, chval Spasitele od svatého Tomáše…


Součástí života každého křesťana je kromě osobní zbožnosti také společně prožívané tajemství víry, které se koná uvnitř Církve. Zde je třeba předznamenat, že v mnoha jazycích je slovo označující „Církev“ a „kostel“ jedním slovem, např.: řecky…


18. 11. 2012 19:40

Do jaké míry rozumíme tomu, co se děje v kostele? A jak rozumíme tomu, co kněz při modlitbách říká? Není vždycky samozřejmé, že všemu rozumíme. Vlastně to není vůbec samozřejmé. Na úvod by bylo vhodné uvést útržek z rozhovoru svatého jáhna Filipa a…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio