Vítejte na stránce uživatele Angelara

Test - mše svatá

20. 11. 2008 17:15

Tento test jsem zadal našim velkomeziříčským biřmovancům, když jsme s nimi probírali ve skupince Eucharistii.

 

Test „Mše svatá“, verze A


1) Seřaďte vybrané části mše svaté: (8b)


Druhé čtení
Žalm
Vstupní modlitba (Modleme se...)
Příchod a pozdrav
Credo (Vyznání víry)
Přijímání
Přinášení darů
Modlitba Páně
Kyrie (Pane, smiluj se...)

2) Po evangeliu odpovídáme na: „Slyšeli jsme slovo Boží“: (1b)


a) Bohu díky
b) Chvála Tobě, Kriste
c) Sláva Tobě, Kriste
d) Chvála Kristu


3) Doplňte příslušné liturgické odpovědi: (2b)


 Jděte ve jménu Páně...
 Vzhůru srdce...


4) Kdy při mši svaté poprvé klečíme? (1b)


a) při přijímání
b) při proměňování
c) při zpěvu „Beránku Boží“


5) Při čtení evangelia: (1b)


a) sedíme
b) klečíme
c) stojíme


6) Co je to „ambon“? (2b)


a) obětní stůl, kde je proměňován chléb v Tělo a víno v Krev
b) stolek, odkud se čtou čtení z Písma a káže
c) stolek, kde jsou položeny dary, než se přinesou knězi


7) Kněz zpravidla začíná mši svatou příchodem k oltáři z/ze: (1b)


a) fary
b) zpovědnice
c) sakristie


8) Přibližně hodinu před přijímáním Těla nebo Krve Páně nesmíme: (1b)


a) jíst
b) pít vodu
c) číst jinou literaturu než náboženskou


9) Od kdy je slavena mše svatá u obětního stolu/oltáře „čelem k lidu“ (tedy ne „v čele lidu“)? (2b)


a) od roku 1989 po přijetí reforem spojených s obnovením demokracie v české a slovenské církevní provincii
b) od roku 1969 po přijetí reforem spojených se II. vatikánským koncilem
c) od roku 1975 z apoštolské exhortaxe papeže Pavla VI. „Evangelii nuntiandi“


10) Kdy jste naposledy zažili, že kněz kázal z kazatelny? (0b)

11) Kdy jste naposledy přijímali Tělo i Krev Páně? (0b)

12) Účast na mši svaté není povinná: (1b)


a) v neděli
b) ve slavnosti stanovené s povinnou účastí pro danou diecézi
c) v den posvěcení farního kostela
 


Test „Mše svatá“, verze B


1) Seřaďte vybrané části mše svaté: (8b)


Přímluvy
První čtení
Úkon kajícnosti
Homilie (Kázání)
Eucharistická modlitba
Požehnání a propuštění
Chvalozpěv (Sláva na výsostech Bohu...)
Evangelium
Modlitba po přijímání


2) Po prvním nebo druhém čtení z Písma odpovídáme na: „Slyšeli jsme slovo Boží“: (1b)


a. Bohu díky
b. Chvála Tobě, Kriste
c. Sláva Tobě, Kriste
d. Chvála Kristu


3) Kdy si při mši svaté poprvé sedneme? (1b)


a. po evangeliu
b. před prvním čtením
c. po úkonu kajícnosti


4) Při modlitbě Páně: (1b)


a. sedíme
b. klečíme
c. stojíme


5) Co je to „štola“ (2b)


a. svíce na oltáři pro mši svatou
b. část liturgického oděvu kněze
c. nápěv žalmu


6) Kněz zpravidla začíná mši svatou příchodem k oltáři z/ze: (1b)


a. fary
b. zpovědnice
c. sakristie


7) Přibližně hodinu před přijímáním Těla nebo Krve Páně nesmíme: (1b)


a. jíst
b. pít vodu
c. číst jinou literaturu než náboženskou


8) Od kdy je slavena mše svatá u obětního stolu/oltáře „čelem k lidu“ (tedy ne „v čele lidu“)? (2b)


a. od roku 1989 po přijetí reforem spojených s obnovením demokracie v české a slovenské církevní provincii
b. od roku 1969 po přijetí reforem spojených se II. vatikánským koncilem
c. od roku 1975 z apoštolské exhortaxe papeže Pavla VI. „Evangelii nuntiandi“


9) Kdy a kde jste naposledy zažili, že kněz kázal z kazatelny? (0b)

10) Kdy a kde jste naposledy přijímali Tělo i Krev Páně? (0b)

11) Účast na mši svaté není povinná: (1b)


a. v neděli
b. ve slavnosti stanovené s povinnou účastí pro danou diecézi
c. v den posvěcení farního kostela


12) Doplňte příslušné liturgické odpovědi: (2b)


 Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve...
 Pán s vámi...

Zobrazeno 2203×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio